Täisteenus desinfitseerimislahendus teeb maksimumi, tagamaks viirusetekitajate hävinemise.

Teenuse käigus desinfitseeritakse nii ruumid ning vajadusel ka mööbel, sisseseade ja seadmed. Desinfikatsfoonivahenditena kasutatakse nii etanoolipõhiseid (74% mahuportsendiline lahus) kui vesinikeproksiid põhiseid vahendeid. Kus ja millist konkreetset vahendit kasutada, selle otsustab desinfikatsfooni läbiviiv spetsialist. Mõlema vahendi jäägid auruvad ning pinnad ei vaja eraldi loputamist. Samuti ei ole desinfitseeritud pinnad hiljem inimesele ohtlikud. NB! Üldruumide desinfitseerimisel ei kasuta me agressiivse kloori baasil desinfitseerimisvahendeid -reeglina on sellised vahendid ette nähtud suurköökidesse, kus roostevabast terasest pinnad ning tavamööbli võib agressiivne kloor lihtsalt ära rikkuda.

Desinfitseerimise vajadus sõltub konkreetsest objektist ja selle riskiteguritest. Viiruspuhangu ajal on otstarbekas kõrge kasutusinetnsiivusega ruumide regulaarne desinfitseerimine. Meie teenus hõlmab nii desiniikatsfooni läbiviimist kui ka konsultatsiooni, kuidas regulaarset desinfitseerimis vajavad ruumid ise viirusevabad hoida. Samuti pakume ka vajalikke kemikaale ning vahendeid.

[qsm quiz=2]