2. märts 2020

 

 

Mida peaks teadma viiruse leviku kohta ja kuidas seda tõkestada

Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral

Rutiinsed (igapäevased) tegevused haiguse leviku ennetamiseks

Sageli kasutatavate ruumid, esemed ning puudutatud alad nagu näiteks ukselingid, käsipuud, liftinupud, lülitid, toolide käetoed, WC ja vannitoa pinnad jms) tuleb puhastada tavapäraste majapidamises kasutatavate puhastus- ja desinfitseeriva (biotsiidse) toimega vahenditega. Ruumides peab olema piisav ventilatsioon; pidev ja piisav kätepesu ja -puhastus; üldkasutuses olevate esemed (nt VR prillid mängukeskustes jm esemed) tuleb peale igat kasutuskorda puhastada ja/või nende kasutamist vajadusel vähendada.

Koroonaviiruste levimine ja selle vastu soovitatud vahendid

Koroonaviirused levivad peamiselt piisknakkusena (köhimisel, aevastamisel) ja saastunud pindade kaudu. Õhu kaudu levikut ei ole seni tuvastatud.

Uue koroonaviiruse COVID-19 säilivus väliskeskkonnas pole praegu teada. Teiste koroonaviiruste keskkonnastabiilsust hindavate uuringute kohaselt säilib viirus erinevatel pindadel rohkem kui 48 tundi keskmise toatemperatuuri (20 °C) ja 40% relatiivse niiskuse juures. Viirused hävivad kuumutamise, desinfitseerivate ainete ehk biotsiidide (nt 70% etanool, 0,1-0,5% naatriumhüpoklorit vm virutsiidsetoimega aine).

Kuna viirus võib püsida keskkonnas mitu päeva, tuleb potentsiaalselt tollega saastunud ruumid ja alad enne nende taaskasutamist puhastada ning desinfitseerida ainetega, mis on teadaolevalt tõhusad koroonaviiruste vastu.

Puhastus ja desinfektsioon nakkusohu korral

Ehkki puuduvad konkreetsed tõendid erinevate desinfitseerimisvahendite mõjust COVID-19 suhtes, on pinnasaaste korral soovitatav:

1. Puhastada saastunud pinnad neutraalse puhastusvahendiga (s.h ka orgaanilisest materjalist nt süljest, oksest, verest või väljaheitest).

2. Lõplik desinfitseerimine 0,1% naatriumhüpokloriti lahusega (lahjendus 1:50, kui kasutatakse kodumajapidamises kasutatavat valgendit algkontsentratsioonil 5%) või etanooli baasil 70% lahusega või muu tõhusa desinfektsioonilahusega.

3. Puhastada hoolikalt kõik sagedamini puudutatud alad saastunud ruumis (nt ukselingid, lülitid, WC ja vannitoa pinnad jm).

4. Kõiki tekstiile (nt voodipesu jne) tuleb pesta temperatuuril 90 °C, kasutades pesupesemisvahendit. Kui kuumaveeringlust ei saa materjali omaduste tõttu kasutada, tuleks tekstiilide pesemisel lisada spetsiaalseid kemikaale (nt naatriumhüpokloritit sisaldavaid pleegitus- või pesupesemisvahendid või spetsiaalselt tekstiilide jaoks välja töötatud puhastusvahendid).

Töö- ja keskkonnaohutus Keemiatoodete kasutamisel tuleks järgida tootja kasutamisjuhendeid. Antud juhul ei ole vajalik kasutada tavapärasest erinevaid puhastusvahendeid ega isikukaitsevahendeid.

Allikas: Terviseamet koduleht